Career Slide
Tuyển dụng các vị trí
STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời gian tuyển dụng
01 KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 05 TP HCM 01/01/2022 - 28/02/2023
02 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ 02 TP HCM 01/01/2022 - 29/03/2023
03 NHÂN VIÊN THU MUA VẬT TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 01 TP HCM 01/01/2022 - 20/03/2023