Tổng thầu thi công

Hồng Tín cam kết mang lại những giá trị vượt trội cho Chủ đầu tư, khi trở thành Tổng thầu thi công cho dự án:

1. Rút ngắn tiến độ, tập trung mọi công tác qua đầu mối quản lý duy nhất là Hồng Tín, gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền cho Chủ đầu tư.
2. Tối ưu hóa chi phí nhân lực quản lý dự án.
3. Tư vấn biện pháp thi công, nguyên vật liệu phù hợp với nguồn vốn
4. Chủ động hóa trong mọi công đoạn từ tổ chức giám sát, điều phối tiến độ đến cam kết an toàn trong thi công và chất lượng của toàn dự án, thay cho chủ đầu tư.

 

 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN TỔNG THẦU THI CÔNG

1. Giai đoạn đấu thầu:

 • + Bóc tách khối lượng
 • + Liên hệ giá NTP/NCC
 • + Tính toán biện pháp thi công
 • + Báo giá
 • + Thương thảo hợp đồng
 • + Ký kết hợp đồng

2. Giai đoạn chuẩn bị:

 • + Huy động nhân lực
 • + Huy động thiết bị
 • + Liên hệ NTP/ NCC
 • + Kế hoạch tài chính cho dự án
 • + Lập tiến độ thi công chi tiết cho dự án

3. Giai đoạn thi công:

 • + Quản lý án toàn cho dự án
 • + Biện pháp thi công cho từng công tác
 • + Tiến độ thi công chi tiết
 • + Quản lý chất lượng thi công
 • + Quản lý NTP/ NCC
 • + Kế hoạch vật tư, thiết bị

4. Bàn giao:

 • + Vệ sinh và sửa lỗi
 • + Nghiệm thu
 • + Bàn giao dự án
 • + Bảo hành bảo trì
 • + Kết thúc dự án

Một số dự án tiêu biểu: Nhà máy Polytex, Nhà máy Chutex, Nhà máy Hayat…
 
Nhà máy Polytex
 
Nhà máy Chutex
 
Nhà máy Hayat