Tin công trình

Lễ Động thổ Nhà máy Công ty TNHH MPF Việt Nam
Lễ Động thổ Nhà máy Công ty TNHH MPF Việt Nam

Ngày 19-11-2018, tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MPF Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ Động thổ Nhà máy công ty. Tại buổi lễ có Ông Đặng Quang Việt – Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã đến tham dự

Lễ Động thổ Nhà máy Công ty TNHH Quốc tế Waytex (Việt Nam)

Tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương Ngày 13-9-2018, tại Văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Waytex (Việt Nam) đã tổ chức buổi Lễ Động thổ Nhà máy công ty. Tại buổi lễ có Ông Đặng Quang Việt – Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã đến tham dự và cắt băng khánh thành.