NHÀ MÁY RHINE PRECISION ALLOY VN

NHÀ MÁY RHINE PRECISION ALLOY VN

Diện tích khu đất 130.894 m2

Địa điểm BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư Rhine Precision Alloy VN(China)

Khởi công 2021

Tình trạng Đã xây dựng

Phạm vi công việc Nhà thầu thi công