NHÀ MÁY DDK (GĐ II)

NHÀ MÁY DDK (GĐ II)

Diện tích khu đất 70.000 m2

Địa điểm Bình Dương

Chủ đầu tư Pro Active (Taiwan)

Khởi công 2018

Tình trạng Đã xây dựng

Phạm vi công việc Thiết kế và thi công