Hồng Tín cam kết mang lại những giá trị vượt trội cho Chủ đầu tư, khi trở thành Tổng thầu thi công cho dự án:

  1. Rút ngắn tiến độ, tập trung mọi công tác qua đầu mối quản lý duy nhất là Hồng Tín, gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền cho Chủ đầu tư.
  2. Tối ưu hóa chi phí nhân lực quản lý dự án.
  3. Tư vấn biện pháp thi công, nguyên vật liệu phù hợp với nguồn vốn
  4. Chủ động hóa trong mọi công đoạn từ tổ chức giám sát, điều phối tiến độ đến cam kết an toàn trong thi công và chất lượng của toàn dự án, thay cho chủ đầu tư.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN TỔNG THẦU THI CÔNG

Giai đoạn đấu thầu

Bóc tách khối lượng

Liên hệ giá NTP/NCC

Tính toán biện pháp thi công

Báo giá

Thương thảo hợp đồng

Ký kết hợp đồng

Giai đoạn chuẩn bị

Huy động nhân lực

Huy động thiết bị

Liên hệ NTP/ NCC

Kế hoạch tài chính cho dự án

Lập tiến độ thi công chi tiết cho dự án

Giai đoạn thi công

Quản lý án toàn cho dự án

Biện pháp thi công cho từng công tác

Tiến độ thi công chi tiết

Quản lý chất lượng thi công

Quản lý NTP/ NCC

Kế hoạch vật tư, thiết bị

Bàn giao

Vệ sinh và sửa lỗi

Nghiệm thu

Bàn giao dự án

Bảo hành bảo trì

Kết thúc dự án