NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM (GĐ1)

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM (GĐ1)

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM (GĐ1)

Đóng
 • 320.056 m 2
 • Lô A19-A, Khu công nghiệp Becamex- Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện
  Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
 • HAYAT KIMYA VIETNAM CO., LTD
 • 2020
 • Đang xây dựng
 • Nhà thầu thi công
Dự án “Nhà máy Công Ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam” tọa lạc tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Ampacs International. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 320.056m 2 , với diện tích xây dựng Nhà xưởng (Giai đoạn 1) là …m 2 . Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu thi công dự án.
NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM (GĐ1)
KHU SẢN SUẤT CÔNG TY TNHH AMPACS INTERNATIONAL

KHU SẢN SUẤT CÔNG TY TNHH AMPACS INTERNATIONAL

KHU SẢN SUẤT CÔNG TY TNHH AMPACS INTERNATIONAL

Đóng
 • 67.970 m 2
 • Bau Bang Industrial Park, Bau Bang District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 • AMPACS INTERNATIONAL CO., LTD
 • 2019
 • Đang xây dựng
 • Thiết kế và thi công
Dự án “Khu Sản xuất Công ty TNHH Ampacs International” tọa lạc tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Ampacs International. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 67.970m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 12 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
KHU SẢN SUẤT CÔNG TY TNHH AMPACS INTERNATIONAL
NHÀ MÁY CHUTEX

NHÀ MÁY CHUTEX

NHÀ MÁY CHUTEX

Đóng
 • 67.025 m 2
 • Song Than II Industrial Zone, Di An Town, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • CHUTEX INTERNATIONAL CO., LTD
 • 2018
 • Đã xây dựng
 • Nhà thầu thi công
Dự án “Nhà máy Chutex” tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Waytex International. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 67.025m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 02 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu thi công dự án.
NHÀ MÁY CHUTEX
NHÀ MÁY MPF VIỆT NAM

NHÀ MÁY MPF VIỆT NAM

NHÀ MÁY MPF VIỆT NAM

Đóng
 • 80.000 m 2
 • Bau Bang Industrial Park, Bau Bang District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MPF VIỆT NAM
 • 2018
 • Đã xây dựng
 • Thiết kế và thi công
Dự án “Nhà máy Watex Việt Nam” tọa lạc tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Quốc tế MPF Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 80.000m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 14 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY MPF VIỆT NAM
NHÀ MÁY GREAT JD

NHÀ MÁY GREAT JD

NHÀ MÁY GREAT JD

Đóng
 • 86.700 m 2
 • Song Than 3 Industrial Park, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  KCN Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GREAT JD
 • 2018
 • Đã xây dựng
 • Thiết kế và thi công
Dự án “Nhà máy Chao long” tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Quốc tế Great JD. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 86.700m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 1 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY GREAT JD
NHÀ MÁY CHAO LONG

NHÀ MÁY CHAO LONG

NHÀ MÁY CHAO LONG

Đóng
 • 10.000 m 2
 • Song Than 3 Industrial Park, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  KCN Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH CHAO LONG
 • 2018
 • Đã xây dựng
 • Thiết kế và thi công
Dự án “Nhà máy Chao long” tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Chao Long. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 10.000m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 2 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY CHAO LONG
NHÀ MÁY WATEX VIỆT NAM

NHÀ MÁY WATEX VIỆT NAM

NHÀ MÁY WATEX VIỆT NAM

Đóng
 • 67.025 m
 • Song Than II Industrial Zone, Di An Town, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • CHUTEX INTERNATIONAL CO., LTD
 • 2018
 • Đã xây dựng
 • Nhà thầu thi công
Dự án “Nhà máy Chutex” tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Waytex International. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 67.025m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 02 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu thi công dự án.
NHÀ MÁY WATEX VIỆT NAM
NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM (GĐ3)

NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM (GĐ3)

NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM (GĐ3)

Đóng
 • 100.000 m 2
 • My Phuoc III Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KINGTEC VIỆT NAM
 • 2019
 • Đang xây dựng
 • Thiết kế và thi công
Dự án “Nhà máy Kingtec (GĐ3)” tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Công nghiệp Kingtec Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 100.000 m 2 , với tổng diện tích xây dựng …m 2 , bao gồm 01 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM (GĐ3)