KHU DU LỊCH ĐẠI NAM

KHU DU LỊCH ĐẠI NAM

KHU DU LỊCH ĐẠI NAM

Đóng
 • … m2
 • Thu Dau Mot City, Bing Duong Province
  Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẠI NAM
 • 2008
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Nhà thầu thi công
  Main contractor
Dự án “Khu Du Lịch Đại Nam” tọa lạc tại Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Du lịch Đại Nam. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu thi công một số hạng mục trong dự án.
KHU DU LỊCH ĐẠI NAM
NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

Đóng
 • 5.000 m2
 • Duc Hoa District, Long An Province
  Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 • CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG
 • 2009
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Hoá Chất Hùng Xương” tọa lạc tại Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Hoá Chất Hùng Xương. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 5.000m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 2 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG
NHÀ MÁY GIẤY CHINH LONG

NHÀ MÁY GIẤY CHINH LONG

NHÀ MÁY GIẤY CHINH LONG

Đóng
 • 80.960 m2
 • Song Than III Industrial Park, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  KCN Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG CHINH LONG
 • 2010
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Giấy Chinh Long” tọa lạc tại KCN Sóng Thần 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 80.960m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 3 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY GIẤY CHINH LONG
NHÀ MÁY GIẤY CÁT PHÚ

NHÀ MÁY GIẤY CÁT PHÚ

NHÀ MÁY GIẤY CÁT PHÚ

Đóng
 • 60.000 m2
 • Phu My Town, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH NGHÀNH GIẤY CÁT PHÚ
 • 2011
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Giấy Cát Phú” tọa lạc tại Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Nghành Giấy Cát Phú. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 60.000m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 3 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY GIẤY CÁT PHÚ
NHÀ MÁY EVERTECH PLASTIC VIỆT NAM

NHÀ MÁY EVERTECH PLASTIC VIỆT NAM

NHÀ MÁY EVERTECH PLASTIC VIỆT NAM

Đóng
 • 45.768 m2
 • My Hiep, Tan Uyen District, Binh Duong Province
  Khu phố Mỹ Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH EVERTECH PLASTIC VIỆT NAM
 • 2012
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Evertech Plastic Việt Nam” tọa lạc tại Khu phố Mỹ Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Evertech Plastic Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 45.768m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 4 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án
NHÀ MÁY EVERTECH PLASTIC VIỆT NAM
NHÀ MÁY PANKO 03

NHÀ MÁY PANKO 03

NHÀ MÁY PANKO 03

Đóng
 • 45.400 m2
 • My Phuoc I Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Mỹ Phước I, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH PANKO VINA
 • 2013
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Panko 03” tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước I, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Panko Vina. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 45.400m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 4 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế cải tạo và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY PANKO 03
NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM

NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM

NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM

Đóng
 • 100.000 m2
 • My Phuoc III Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KINGTEC VIỆT NAM
 • 2014
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Kingtec Việt Nam” tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Công nghiệp Kingtec Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 100.000m2, với tổng diện tích xây dựng …m2 , bao gồm 12 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY KINGTEC VIỆT NAM
NHÀ MÁY PANKO TAM THĂNG

NHÀ MÁY PANKO TAM THĂNG

NHÀ MÁY PANKO TAM THĂNG

Đóng
 • 300.000 m2
 • Tam Thang Industrial Park, Tam Ky City, Quang Nam Province
  Khu công nghiệp Tam Thăng. Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • PANKO TAM THANG CO., LTD
 • 2015
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Watex Tam Thăng” tọa lạc tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Panko Tam Thăng. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 300.000m2, với tổng diện tích xây dựng …m2, bao gồm 20 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY PANKO TAM THĂNG
NHÀ MÁY PANKO E&D

NHÀ MÁY PANKO E&D

NHÀ MÁY PANKO E&D

Đóng
 • 64.350 m2
 • Tam Thang Industrial Park, Tam Ky City, Quang Nam Province
  Khu công nghiệp Tam Thăng. Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • PANKO TAM THANG CO., LTD
 • 2016
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Watex E&D” tọa lạc tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Panko Tam Thăng. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 64.350m2, với tổng diện tích xây dựng …m2, bao gồm 5 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY PANKO E&D
NHÀ MÁY YUE CHANG

NHÀ MÁY YUE CHANG

NHÀ MÁY YUE CHANG

Đóng
 • 29.994 m2
 • Bau Bang Industrial Park, Bau Bang District, Binh Duong Province
  Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 • YUE CHANG VIET NAM CO., LTD
 • 2017
 • Đã xây dựng
  Completed
 • Thiết kế và thi công
  Design and Build
Dự án “Nhà máy Yue Chang” tọa lạc tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Yue Chang Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 29.994m2, với tổng diện tích xây dựng …m2, bao gồm 05 hạng mục chính. Hồng Tín đóng vai trò là nhà thầu Thiết kế và thi công toàn bộ dự án.
NHÀ MÁY YUE CHANG